รู้จักกับรูปแบบแผนที่บนโลก

แผนที่ หรือภาพต่างๆ ที่ระบุถึงลักษณะบนโลก ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย และการเรียนรู้ ซึ่งเราคงจะคุ้นเคยกับ Google Maps กันอยู่แล้ว แต่จริงๆ แล้วมีผู้ให้บริการแผนที่อีกมาก ซึ่งแตกต่างกันออกไป ในไทยยังมีแผนที่ของ Longdo Map ไม่แตกต่างมากนัก มาดูแผนที่แต่ละประเภทหลักๆ กันก่อน ยกตัวอย่างโดยใช้ Google Maps เนื่องจากเป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูง และมีการนำไปประยุกต์เข้ากับโปรแกรมอื่นๆ มากมาย

แผนที่ (Map)

ภาพ แสดงรายละเอียดเส้นของถนน, แม่น้ำ และเส้นแบ่งพื้นที่ต่างๆ ใช้งานได้ง่าย

ดาวเทียม (Satellite)

ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม สามารถเห็นอาคาร, ถนน ของจริงได้ ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นหลังคา เนื่องจากถ่ายจากมุมของดาวเทียม

เครื่องบิน (Plane)
ภาพถ่ายทางอากาศจากเครื่องบิน สามารถเห็นอาคาร หรือส่วนอื่นๆ ได้ใกล้ขึ้น โดยใช้การถ่ายภาพขณะเครื่องบินบินผ่าน จะเห็นภาพคล้าย 3 มิติ เห็นความแตกต่างของความสูง หรือมุมต่างๆ ของอาคารได้ง่าย แต่ต้องลงทุนค่อนข้างสูง จะพบการให้บริการแบบนี้ ในเมืองใหญ่ๆ ตัวอย่างภาพดูที่แผนที่ของเกาหลี

ภูมิประเทศ (Terrain)

ระดับความสูงของพื้นดิน สำหรับพื้นที่ราบ หรือพื้นที่ที่เป็นภูเขาจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน

จราจร (Traffic)

แสดงสถานะการจราจรในแต่ละท้องถนน ว่ามีการติดขัดระดับเท่าใด ช่วยสำหรับการกำหนดเส้นทางการเดินทาง

สตรีทวิว (Street View)

ภาพถ่ายจากกล้องที่ติดบนรถที่วิ่งไปบนถนนแบบ 360 องศา และมักจะติดใบหน้าของคนที่เดินผ่านไปผ่านมา แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะทำการเบลอหน้าของคนเหล่านั้นให้

ระบบการให้บริการแผนที่ มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้รูปแบบใด นอกจากบริการเหล่านี้ คุณยังใช้บริการเสริมส่วนอื่นๆ ได้เช่น การนำทาง (Directions) ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง หรือการบันทึกสถานที่เอาไว้ใช้ต่อไป เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s